Huishoudelijk Reglement

Muziekvereniging Excelsior Dalfsen

De Vier Gezichten
Emmastraat 10
7721 DM Dalfsen
email: bestuur@excelsiordalfsen.nl

Telefonisch contact: bel met iemand van het bestuur.

Laatste wijziging: november 2023 (m.b.t. uniform twirlgroep)

Inleiding

Het Huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van 'Muziekvereniging Excelsior Dalfsen’ (hierna: Excelsior), welke opgemaakt zijn op 16 december 1992.

Vereniging

Excelsior bestaat uit de volgende afdelingen:

Afdeling Fanfare, opgericht 15 mei 1900
Afdeling Blaaskapel De Vechtboerties, opgericht 12 maart 1954
Afdeling Slagwerkgroep, opgericht 1 september 1956
Afdeling Twirlgroep A (voorheen Majorettes), opgericht 15 oktober 1973
Afdeling Twirlgroep B (voorheen Minirettes), opgericht 1 september 1976
Afdeling Miniminirettes, opgericht 1 oktober 2001 en opgeheven 1 september 2013
Afdeling Twirlgroep C sinds 1 juni 2017 weer opgericht

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar van Excelsior loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het boekjaar is onderverdeeld in 4 kwartalen.

Contributie

Ieder lid is contributie verschuldigd, tenzij een lid is aangemeld als erelid of buitengewoon lid.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kalenderkwartaal met een opzegtermijn van 1 maand voor aanvang van het betreffende kwartaal. Het opzeggen van het lidmaatschap van leden die in opleiding zijn voor het A-, B-, C- of D-diploma dient vóór 1 mei plaats te vinden. De lessen en de betalingen lopen door tot en met 31 juli.
Het opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van Excelsior. De in te leveren goederen die eigendom zijn van Excelsior dienen schoon, dan wel gestoomd aangeboden te worden aan de betreffende contactpersonen.

Materialen / Uniform

Excelsior stelt ieder lid de voor hem/haar benodigde muziekinstrument(en) voor de duur van het lidmaatschap ter beschikking. Tevens zal, indien nodig, het lid voorzien worden van een uniform en bladmuziek. Lesboeken zijn voor rekening van het betreffende lid, alsmede het aanschaffen van een muziekstandaard.

Eénmalig zorgt Excelsior voor een startpakket, waar extra materialen zoals rietjes, smeermiddel en stokken bij horen. Het vernieuwen van deze materialen en overige aan te schaffen benodigdheden zijn volgens een verbruikssysteem per jaar, 2 jaar of 3 jaar (afhankelijk van het instrument). Boven dit normale verbruik dient het lid de benodigdheden zelf te bekostigen.

Leden zijn verplicht de in gebruik gegeven goederen met zorg te behandelen. Bij onzorgvuldig gebruik of misbruik kan Excelsior het lid opdragen de schade te vergoeden. Er is altijd toestemming nodig van het bestuur voor het ‘bijzonder’ vervoeren van groot instrumentarium, bijvoorbeeld op of in een aanhanger of iets dergelijks.

Voorafgaand aan een optreden dient elk orkestlid zorg te dragen voor:

 • een correct uniform
 • bijbehorende zwarte gepoetste schoenen
 • instrumentarium moet er netjes uitzien
 • benodigde muziekstukken aanwezig en op volgorde
 • harpje en materiaal om muziek vast te zetten + eventueel lampje

Voorafgaand aan een optreden dient elk lid van de twirlgroep zorg te dragen voor:

 • een correct uniform met schoentjes
 • de juiste haardracht
 • schone baton

N.B. Bij feestelijke gelegenheden zoals Koningsdag mogen er geen versieringen aan het uniform of instrument worden aangebracht.

Lessen / Optredens / Repetitites / Activiteiten

Ieder lid wordt geacht de repetities c.q. lessen te bezoeken en deel te nemen aan de activiteiten van Excelsior. Voorts dient men zoveel mogelijk bij alle optredens, zowel binnen als buiten, aanwezig te zijn. Een les, repetitiebezoek en optreden van Excelsior gaat voor andere optredens.

Bij verhindering van een optreden of repetitie dient men zich af te melden bij de contactpersoon van de betreffende afdeling of bij de leiding.

Bij verhindering van les dient men de lesgever te informeren.

Bij gebruik van een geleend instrument van Excelsior elders, bijvoorbeeld bij muzikale ondersteuning in de kerk of het meedoen in andere orkesten, dan dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan het bestuur.

Verenigingsgebouw ‘De Vier Gezichten’

Er geldt een algemeen rookverbod in ‘De Vier Gezichten’.

Een ieder wordt geacht netjes met de aanwezige materialen om te gaan en het gebouw schoon achter te laten.

Het gebouw is voor meerdere partijen toegankelijk. Muziekinstrumenten die worden achtergelaten dienen dan ook uit het zicht te worden geplaatst. Een ieder blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen.

Bij Optredens

Tijdens buitenoptredens dient men zich correct te gedragen en de orders van de tamboer-maître aan te nemen en op te volgen. Indien er geen tamboer-maître aanwezig is, zal een van de leden het teken voor opstellen en vertrek geven. Tevens wordt van alle leden verwacht dat het uniform volledig en correct gedragen wordt. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden bijvoorbeeld bij bijzondere weersomstandigheden. Deze beslissing wordt genomen door de tamboer-maître in overleg met het bestuur.

Bij optredens van Excelsior wordt er op een afgesproken tijdstip in principe vertrokken vanaf ‘De Vier Gezichten’. Betreft het een optreden waarbij met vervoer moet worden vertrokken dan wordt er niet eerder vertrokken dan wanneer alle leden een plaats hebben gevonden in een auto. De tamboer-maître heeft de complete leiding bij optredens op straat. Hij kan eventueel overleg plegen met de hoofd van de Twirlgroepen en de muzikaal leider van de Fanfare over bijvoorbeeld de te spelen marsen. Bij serenades/aubades is de leiding bij de aangewezen persoon van de Fanfare.

Bestuur

Het bestuur van Excelsior bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Deze bestuursleden zijn door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Alle afdelingen van Excelsior dienen in het bestuur vertegenwoordigd te zijn of, bij de twirlgroepen, een contactpersoon binnen het bestuur te hebben.

Het bestuur kan een beroep doen op haar leden en ouders van leden voor het zorgdragen voor bepaalde activiteiten. Dit kan in de vorm van een commissie of inschrijving voor een activiteit. Commissies werken altijd onder de verantwoording van het bestuur.

Verder zijn er naast het bestuur functionarissen die zorgen voor instrumentenbeheer, materiaalbeheer, uniformenbeheer, beheer van het gebouw en de muziekbibliotheek. Deze functionarissen zijn door het bestuur gemachtigd muziek, instrumenten of uniformen uit te geven of in te nemen.

Afdeling Fanfare / Slagwerkgroep

Aspirantleden kunnen vanaf 8 jaar voor een opleiding in aanmerking komen, mits voldoende plaats aanwezig is en technisch realiseerbaar. De leerlingen voor de Fanfare en Slagwerkgroep worden ondergebracht bij de muziekschool.

Mensen met een aantal jaren blaas- en of slagwerkervaring zijn in principe altijd welkom. Wel kan van hen gevraagd worden auditie te doen bij de dirigent/instructeur, waarna een bepaalde partij wordt toegewezen. Indien nodig kom je op een wachtlijst. Het niet aanwezig zijn van een instrument mag geen belemmering zijn, afhankelijk van de situatie op dat moment.

Gestreefd wordt naar een gelijkwaardige en evenwichtige instrumentenverdeling. De balans binnen Fanfare/Slagwerkgroep moet hierbij goed in evenwicht zijn. Dit kan inhouden dat niet iedereen die zich aanmeldt zijn of haar instrument uit kan kiezen. Inschrijving met een voorkeur voor een bepaald instrument kan betekenen dat op de wachtlijst deze persoon gepasseerd wordt door aspirantleden zonder instrumentkeuze.

De bladmuziek wordt zoveel mogelijk digitaal aangeleverd. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het uitdraaien van de muziek. Zoekraken van ter beschikking gesteld origineel bladmuziek wordt in rekening gebracht bij het betreffende lid. Door derden in rekening gebrachte kosten wegens onjuiste behandeling van bladmuziek kunnen worden doorbelast aan het betreffende lid.

Examenkosten voor het A- en B-diploma worden door Excelsior vergoed. Excelsior verwacht van de leerling een goede motivatie voor het volgen van de lessen en het behalen van het diploma.

Fanfare

De leerlingen hebben naast individueel les ook de mogelijkheid samen te spelen in de groep van gevorderden, de Muziekband, als voorbereiding op het fanfareorkest, voorafgaand aan de repetitieavond van de Fanfare.

Een gevorderde leerling kan in overleg met het bestuur en de dirigent doorstromen naar de Fanfare. Afhankelijk van de voortgang blijft de leerling samenspelen in de Muziekband.

Het fanfareorkest van Excelsior is een opleidingsorkest. Dat betekent dat we proberen zo snel mogelijk de gevorderde leerlingen mee te laten spelen in de Fanfare. Wel is het verplicht om het A-diploma te behalen. Gestimuleerd wordt om ook door te gaan voor het B- en eventueel C- en D-diploma.

Leerlingen die na de opleiding in de Fanfare komen krijgen een bepaalde partij toegewezen. Dit gebeurt in overleg met de dirigent.

Het gebruik van ‘spuuglapjes’ is verplicht voor iedereen. Ook een standaard / potlood moet men zelf meenemen.

Slagwerkgroep

Iedereen in opleiding kan tot de Slagwerkgroep worden toegelaten. Wel is het verplicht om het A-diploma te behalen.

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om toe te treden tot het leerlingenorkest.

Leerlingen die na de opleiding bij de Slagwerkgroep komen, krijgen een bepaalde partij toegewezen. Dit gebeurt in overleg met de instructeur.

Twirlgroepen

Toelating voor de twirlgroepen is voor iedereen mogelijk vanaf 5 jaar. Aan de hand van een proefperiode wordt gekeken naar geschiktheid.

Twirlgroep C

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen instromen in Twirlgroep C. Dit is de groep waar iedere starter begint. Afhankelijk van de voortgang wordt door de leiding bepaald of het kind naar Twirlgroep B kan.

Twirlgroep B

Nieuwe instromers vanaf 6 jaar met een gelijkwaardig niveau kunnen instromen in Twirlgroep B. Afhankelijk van de voortgang wordt door de leiding bepaald of het kind naar Twirlgroep A kan.

Twirlgroep A

Nieuwe instromers met ervaring met een gelijkwaardig niveau kunnen instromen in Twirlgroep A. Leden van Twirlgroep A zullen wanneer ze op een bepaalde leeftijd zijn gekomen, worden gestimuleerd om door te stromen naar de Fanfare of Slagwerkgroep.

Uniform Twirlgroepen

Het uniform bestaat uit:

 • Een jurkje of catsuit (jurkje voor A junior, B- en C- team, catsuit voor A senior team)
 • Zwartje twirlschoentjes
 • Trainingspak
 • Blauw trainingsjasje
 • Zwarte trainingsbroek
 • Blauw/zilveren frutsel voor in het haar
 • Baton

Extra materiaal aanschaffen

Zelf vul je het uniform aan met een haardonut, een panty en een reservepanty. Panty’s zijn te koop bij de kledingbeheerder van de uniformen voor € 2,- per stuk. Zorg dat je altijd een reservepanty op voorraad hebt!

Haardonuts zijn te koop bij de kledingbeheerder voor € 5,- per stuk of je kunt er zelf één halen bij Kruidvat of Action.

Onderhoud van je uniform

 • Draag je uniform alleen bij optredens en houd het niet te lang aan. Dit voorkomt slijtage en onnodig vies worden.
 • Zorg dat je ondergoed dat je onder je jurkje draagt niet zichtbaar is! Draag glad en niet gekleurd ondergoed.
 • Gebruik deodorant ruim van te voren voordat je het jurkje aan trekt.
 • Lucht na elk optreden je kleding.
 • Houd je uniform bij elkaar in de door de vereniging beschikbaar gestelde kledinghoes en hang deze netjes weg.
 • Was je jurkje niet te vaak in verband met slijtage. Ga je toch wassen doe dit dan op een laag wasmachineprogramma met een heel laag centrifugeprogramma (zie wasvoorschrift op volgende pagina).
 • Zwarte schoentjes mogen beslist niet in de wasmachine gewassen worden. Alleen de neus en hak mogen met schoensmeer worden opgepoetst. Wassen maakt de schoentjes vaal.
 • De knoppen van de baton kun je schoonmaken op de volgende manier: vul een kopje met warm water en een heel klein scheutje chloor. Zorg dat alleen de knop in het water staat! Zet dit een tijdje op een veilige plaats. Daarna met schoon water goed afspoelen.

Uniform Fanfare / Slagwerkgroep

 • Het uniform bestaat uit: Broek, riem, wit overhemd, gilet, stropdas, jas, pet.
 • Zelf vul je het uniform aan met zwarte sokken en geheel zwarte gepoetste schoenen.
 • Draag je uniform alleen bij optredens en houd het niet te lang aan. Dit voorkomt slijtage en onnodig vies worden.
 • Zorg dat je geen zichtbaar of gekleurd hemd of t-shirt hebt onder je overhemd.
 • Het overhemd heeft lange mouwen en wordt in de broek gedragen. Het bovenste knoopje is dicht en ook de manchetknopen zijn dicht.
 • Strik je stropdas met een dubbele knoop, zie voor de instructie: http://youtu.be/Volhn3DOM_Q
 • Na het strikken van de stropdas, plaats je de smalle kant door het daarvoor bestemde label. De smalle kant mag niet onderuit de brede kant komen. Eventueel kun je deze bij in je broek doen.
 • Aan je broek zitten diverse schuifknopen, zorg dat deze dicht zijn. Het lusje moet door het pinnetje van de riem vanaf de achterkant, daardoor verschuift de gesp van de riem niet.
 • Is je riem te lang, dan kun je er een gedeelte van af halen.
 • Je schoenen zijn geheel zwart en netjes opgepoetst.
 • Bij het dragen van de pet altijd lang haar in een staart of vlecht (dit geldt ook voor mannen).
 • Wanneer je je pet weglegt rondom een optreden, leg hem dan met het witte vlak naar boven.
 • Zonnebril is verboden (tenzij op medische gronden, hiervoor moet een schriftelijke verklaring bij het bestuur aanwezig zijn).

Onderhoud van je uniform

 • Lucht na elk optreden je kleding.
 • Houd je uniform bij elkaar in de door de vereniging beschikbaar gestelde kledinghoes en hang deze netjes weg.
 • Het overhemd kun je wassen en strijken volgens het wasvoorschrift.
 • De jas, broek, gilet en stropdas mogen niet worden gewassen, alleen gestoomd.
 • Bij vlekken op de pet niet zelf gaan poetsen, maar contact opnemen met de beheerder van de uniformen.

Uniform Muziekband

 • Het uniform bestaat uit: Zwart leerlingenvest, wit overhemd, stropdas.
 • Zelf vul je het uniform aan met een nette (donker)blauwe spijkerbroek, zwarte sokken en geheel zwart gepoetste schoenen.
 • Draag je uniform alleen bij optredens en houd het niet te lang aan. Dit voorkomt slijtage en onnodig vies worden.
 • Zorg dat je geen zichtbaar of gekleurd hemd of t-shirt hebt onder je overhemd.
 • Het overhemd heeft lange mouwen en wordt in de broek gedragen. Het bovenste knoopje is dicht en ook de manchetknopen zijn dicht.
 • Strik je stropdas met een dubbele knoop, zie voor instructie: http://youtu.be/Volhn3DOM_Q
 • Na het strikken van de stropdas, plaats je de smalle kant door het daarvoor bestemde label. De smalle kant mag niet onderuit de brede kant komen. Eventueel kun je deze bij in je broek doen.
 • Je schoenen zijn geheel zwart en netjes opgepoetst.
 • Bij optredens op straat lang haar in een staart of vlecht (dit geldt ook voor jongens).

Onderhoud van je uniform

 • Lucht na elk optreden je kleding.
 • Houd je uniform bij elkaar in de door de vereniging beschikbaar gestelde kledinghoes en hang deze netjes weg.
 • Het overhemd kun je wassen en strijken volgens het wasvoorschrift.
 • Het leerlingenvest niet te vaak wassen vanwege verkleuring. Ga je toch wassen doe dit dan op een laag wasmachineprogramma met een heel laag centrifugeprogramma.
 • De stropdas mag niet worden gewassen, alleen gestoomd.

Afdeling Blaaskapel

De afdeling Blaaskapel voert een eigen naam, te weten ‘Blaaskapel de Vechtboerties’ en bestaat uit leden van Excelsior. Als actief lid van Excelsior kun je aangeven of je lid wilt worden. Wanneer de leden van de blaaskapel dit goedkeuren ben je automatisch lid.

De kapel maakt gebruik van de instrumenten en andere faciliteiten die Excelsior tot zijn beschikking heeft. Uit opbrengsten van optredens kunnen kleding en eigen instrumenten aangeschaft worden. Deze instrumenten zijn hierna eigendom van Excelsior, met als voorwaarde dat de kapel het eerste gebruiksrecht heeft.

De leden van de blaaskapel zijn geen extra contributie verschuldigd (zij worden niet aangemerkt als dubbellid).

Het aannemen van optredens en of deelname aan activiteiten wordt door de blaaskapel zelf geregeld. Hierbij wordt van hen verwacht dat zij handelen binnen de normen en waarden van Excelsior (conform de statuten).

Optredens van de Fanfare en/of Slagwerkgroep gaan in principe altijd vóór de optredens van de blaaskapel, tenzij de datum van het optreden van de blaaskapel reeds eerder bekend was en hierover concrete afspraken zijn gemaakt.

De kosten voor de blaaskapel worden gefinancierd uit de opbrengsten die zij door optredens verkrijgen. Dit in onderling overleg met de penningmeester van Excelsior. Een overschot kan in overleg als voorziening vastgelegd worden.

Uniform blaaskapel De Vechtboerties

 • Het uniform bestaat uit: Blauwe polo met logo, oranje fleecevest en oranje windjack.
 • Hieronder mag je dragen waar je je prettig in voelt.

Onderhoud van je uniform

 • Lucht na elk optreden je kleding.
 • Je blauwe polo en oranjefleece vest kunnen gewassen worden volgens het wasvoorschrift.
 • Wasvoorschrift windjack: op 30 graden wassen en daarna behandelen met een waterafstotend middel.

Wijzigingen en bepalingen Huishoudelijk Reglement

Eventueel nodig geachte wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zullen op voorstel van het bestuur aan het oordeel van de leden op een Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. Voor een bindend besluit is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden nodig.

Op de Algemene Ledenvergadering kunnen besluiten genomen worden die een jaarlijks karakter hebben. Hierbij valt te denken aan bepaalde optredens, deelname aan een concours of een actie. Als door een meerderheid besloten wordt dat een dergelijk evenement er moet komen, geldt de bepaling dat iedereen hieraan zijn/haar medewerking moet verlenen.

Elk lid dient op de hoogte te zijn van de regels binnen Excelsior, verwoord in het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur houdt zich het recht voor maatregelen te treffen,indien leden ten aanzien van dit reglement in gebreke blijven.

In geval de statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.